Vazirlar mahkamasi tomonidan chiqarilgan me’yoriy hujjatlar