Raxbariyat

  • Boshqarma boshlig’i
  • Do’stov Davron Zulhaydarovich
  • ichonch telefoni: 67-225-39-59
  • Mobil telefoni: 93-271-41-41
  • Boshqarma boshlig’i o’rinbosari
  • Parpiyeva Gulbahor Mirzavaliyevna
  • Ishonch telefoni:67-22-38-34
  • Mobil tefoni:90-349-80-20